Group 6

– Wat wij doen

Waar kunnen wij je mee helpen?

De notaris staat midden in de samenleving en is betrokken bij belangrijke gebeurtenissen in het leven: samenwonen. Voor het eerst een huis kopen. Trouwen. Een bedrijf beginnen. Kinderen. Uit elkaar. Een nieuwe relatie. Ouder worden. Achteruitgang. En uiteindelijk overlijden. Al deze ontwikkelingen hebben eigen juridische en fiscale gevolgen. De notaris is een bereikbare no-nonsense juridische adviseur en helpt je op weg in deze wir-war van regels. Het eerste gesprek is bij ons altijd gratis en vrijblijvend. Dat vinden wij heel gewoon.

+ Lees verder

Bij overlijden

Na een overlijden hebben de erfgenamen vaak een notariële 'verklaring van erfrecht' nodig. In dit stuk vertelt de notaris wie de erfgenamen zijn van een overledene en wie weer toegang mag krijgen tot het vermogen van de overledene.

meer info

Samen verder

Samen verder. Dat is toch prachtig. Of dit nu een samenleving, huwelijk of geregistreerd partnerschap is. En of het nu je eerste of je derde 'Samen verder' is, de notaris helpt bij het vastleggen van alle juridische en fiscale afspraken die dan belangrijk zijn.

meer info

Testament

Veel mensen begrijpen wel wat een testament is. In dit stuk leg je vast waar je vermogen naartoe gaat als je bent overleden. En onder welke voorwaarden dit gebeurt. En wie alles regelt als het zover is.

meer info

Levenstestament

Als je op enig moment in je leven geestelijk achteruit gaat, kan het goed zijn om iemand het vertrouwen te geven om je belangen te behartigen. Zowel zakelijk als medisch.

meer info

Schenken

Schenken is leuk. Niet alleen omdat de ontvanger je dan heel aardig vindt. Het is ook een manier om belastingheffing te voorkomen en/of om je eigen bijdrage voor het verzorgingshuis te verlagen.

meer info

Uit elkaar

Het overkomt de beste. Heb je samen een huis, dan zal deze moeten worden verdeeld en hiervoor heb je een notariële verdelingsakte nodig. Ook over de hypotheek worden in deze akte afspraken gemaakt.

meer info

Woning kopen

Een eigen huis, een plek onder de zon! Bij het kopen van een woning teken je meestal eerst een koopovereenkomst bij de makelaar. Die stuurt dit contract naar de notaris. Een aantal weken later zit je bij die notaris aan tafel en betaal je de verkoper via de bankrekening van de notaris de koopprijs voor het huis en ontvang je van verkoper vervolgens de sleutel. De akte die daarvoor bij de notaris wordt getekend heet leveringsakte.

meer info

Hypotheek

Een hypotheek neem je niet, die geef je! De notaris zal het aan tafel allemaal uitleggen, maar het komt erop neer dat de bank je huis als onderpand wil voor het geld dat je leent. En of je dat geld nou gebruikt voor de aankoop van een huis, het doen van een verbouwing of het aflossen van een eerdere hypotheek, er moet een notariële hypotheekakte worden getekend.

meer info

Woning verkopen

Alle sleutels inleveren. Einde van een periode. Je moet zelf de woning leeghalen, maar de notaris zorgt ervoor dat je de woning ook juridisch leeg overdraagt. Je bestaande hypotheken worden namelijk via de notaris afgelost. En de makelaar wordt natuurlijk ook betaald. Blijft er hierna nog wat over, dan wordt dat overgemaakt op je eigen bankrekening.

meer info

Appartement

Lees het kopje 'Woning kopen'. En dan komt er nog iets bij: bij een appartement koop je namelijk ook het lidmaatschap van een 'vereniging van eigenaars'. En zijn er allerlei reglementen waar je je aan moet houden. De notaris informeert je en legt uit waar je vooral op moet letten.

meer info

Vastgoed

Het kopen van bedrijfsmatig onroerend kent extra -vaak fiscale- facetten. Met name op het gebied van omzetbelasting en overdrachtsbelasting. De notaris denkt mee en stuurt bij waar nodig.

meer info

Onderneming starten

Het starten van een onderneming wordt vaak begeleid door een accountant en/of vergelijkbaar adviseur. Wordt er als het gaat om de rechtsvorm gekozen voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV), dan vindt oprichting van de vennootschap plaats bij de notaris. Alles in wisselwerking met cliënt en adviseur.

meer info

Aandelen

Aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) moeten bij notariële akte worden overgedragen. De notaris ziet erop toe dat de juiste partijen de juiste aandelen overdragen, bewaakt de spelregels in de betreffende vennootschap en controleert dat er geen sprake is van een transactie als omschreven in de WWFT.

meer info

Onderneming overnemen

Net als bij het starten van een onderneming, vindt bij het overnemen van een onderneming de advisering vooral plaats door een accountant en/of vergelijkbaar adviseur. Uiteindelijk worden bij de notaris de noodzakelijke stukken opgesteld en getekend: oprichtingsakten, akten van inbreng, fusies en splitsingen.

meer info

Stichting Vereniging

Alles voor de kunst! Voor de oprichting van een stichting (en voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid) moet je naar de notaris. In zogenaamde statuten worden de specifieke spelregels voor een stichting (of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid) vastgelegd. Waarbij rekening wordt gehouden met alle recente wetgeving, zoals nu de WBTR.

meer info